از وب سایت چقدر رضایت دارید ؟

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایالگوی زمانیصعودی
2.179.245.198کمشنبه, 03/17/1399 - 23:00
5.188.168.66کمسه شنبه, 05/22/1398 - 14:37
37.202.174.77متوسطپنجشنبه, 01/22/1398 - 22:07
113.203.119.253کمپنجشنبه, 07/12/1397 - 14:28
5.126.214.229متوسطدوشنبه, 11/02/1396 - 00:28
151.245.118.32کمیکشنبه, 07/23/1396 - 23:28
5.211.231.129کمیکشنبه, 06/26/1396 - 15:52
salmanخیلی شنبه, 02/25/1395 - 17:17

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس