کمیته برنامه ریزی درسی

فارسی


زینب خالدیان

مسئول کمیته برنامه ریزی درسی

مرتبه علمی :

مربی       

پست الکترونیک


تلفن تماس

023-33654244

 

معرفی :

 

از آنجا که رسالت هر مرکز آموزش عالی به ثمر رساندن مطلوب برنامه هاي درسی طراحی شده می باشد لذاکمیته برنامه ریزي درسی در تلاش است تا با یاري گرفتن از کلیه امکانات و علم روز سعی در هدایت و برنامه ریزي فعالیتهایی نماید تا فرایند یاددهی و یادگیري به نحو مطلوبی تحقق یابد. بر همین اساس کمیتهبرنامه ریزي درسی تلاش می کند تا با درنظر گرفتن قوانین و آیین نامه هاي مرتبط در برنامه ریزي دورههاي آموزشی، اجراي کوریکولوم آموزشی و ملزومات آن مانند طرح درسها و روشهاي تدریس و سایر روشهاي صحیح اجراي آن نظارت و مشاوره لازم را ارائه نماید.

 

شرح وظایف :

برگزاری جلسات کمیته برنامه ریزی درسی به طور منظم

تبیین راهکارهای مناسب برای طراحی یک دوره درسی به روش نظام یافته

توجیه وتشویق اعضاء هیئت علمی جهت نگارش طرح درس واهداف آموزشی

کوشش در جهت آشنایی اعضاء وهیئت علمی با نحوه نگارش طرح درس واهدف آموزشی وبام بندی آنها

برگزاری کارگاههای آموزشی تدوین طرح درس ونگارش وبام بندی اهداف آموزشی

بررسی طرح درسها واهداف آموزشی نگارش شده وارائه بازخورد جهت اصلاح اشکالات موجود 

کوشش در جهت تدوین طرح درس ونگارش اهداف برای کلیه دروس

 

 

اعضای کمیته

سمت

زینب خالدیان

مسئول کمیته

عاطفه حقیقت

مسئول دفتر توسعه آموزش

منیژه عموزاده

عضو کمیته

هنگامه بیدختی

عضو کمیته

الهه جهان

عضو کمیته

 
Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس