برگزاری جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

فارسی

نخستین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان برگزار شد.

 

اولین جلسه کمیته اخلاق در تاریخ 96/02/56 با حضور اعضای محترم در سالن جلسات دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.

معاون علوم پزشکی هدف از تشکیل کمیته اخلاق را رعایت و به‌کارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش و حفاظت از آزمودنی‌های انسانی عنوان کرد و افزود: «کمیته اخلاق به‌منظور دستیابی به اهداف و ارزش‌های والای اخلاقی و حفظ شأن و کرامت انسانی در انجام پژوهش‌های پزشکی و تاکید بر رعایت جنبه‌های شرعی، حقوقی و اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی در سه سطح ملی، دانشگاهی و سازمانی فعالیت می‌کند.»

وی گفت: «مقررات و شیوه‌نامه اجرایی کمیته اخلاق، مسائل و موارد مطرح در پژوهش‌های دانشگاهی و حدود اختیارات این کمیته و اختصاص کد اخلاق به تعداد 9 طرح نامه از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.»

Tags: 
Share