ابلاغ شیوه نامه ثبت پایان نامه و رساله دانشجویان علوم پزشکی

فارسی

در راستای ارتقاء کیفیت و یکسان سازی پایان نامه و رساله های دانشجویان شاغل به تحصیل در  کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های علوم پزشکی  شیوه نامه ثبت پیشنهاد موضوع و دفاع از پایان نامه ها/ رساله های دانشجویی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  ابلاغ گردید.

لازم به ذکر است اجرای شیوه نامه فوق  براساس سامانه مدیریت امور پژوهشی ( پژوهشیار ) به آدرس http://ris.iau.ac.ir  برای کلیه دانشجویان از نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 لازم الاجرا می باشد.

دانشجویان گرامی می توانند فایل های مربوطه را  در سایت دانشکده از مسیر (امور پژوهشی---امور پایان نامه--- آیین نامه و دستورالعمل ها ) دریافت نمایند.

Tags: 
Share