از وب سایت چقدر رضایت دارید ؟

This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
VisitorVoteTimestampsort ascending
83.122.252.23کمTue, 08/11/2020 - 14:09
2.179.245.198کمSat, 06/06/2020 - 23:00
5.188.168.66کمTue, 08/13/2019 - 14:37
37.202.174.77متوسطThu, 04/11/2019 - 22:07
113.203.119.253کمThu, 10/04/2018 - 14:28
5.126.214.229متوسطMon, 01/22/2018 - 00:28
151.245.118.32کمSun, 10/15/2017 - 23:28
5.211.231.129کمSun, 09/17/2017 - 15:52
salmanخیلی Sat, 05/14/2016 - 17:17

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس